RiiMI-logo-RGB

Työnohjaus RiiMi tarjoaa dialogista työnohjausta, joka avaa erilaisia keinoja nähdä ja kehittää omia ajatus- ja toimintatapoja sekä itsensä johtamisen taitoja.

Työnohjauksen avulla voit pohtia ja jäsentää työrooliisi, työhösi ja työyhteisöösi liittyviä kokemuksia, tunteita, arvoja ja kysymyksiä.

Työnohjaus RiiMiltä voit tilata myös työpajakoulutusta esimerkiksi hiljaisesta tiedosta ja lasten tunnetaitojen harjoittelusta.

  • Työnohjaus RiiMi tarjoaa dialogista työnohjausta, joka avaa erilaisia keinoja nähdä ja kehittää omia ajatus- ja toimintatapoja sekä itsensä johtamisen taitoja.

työnohjaaja (STOry), erikoistoimintaterapeutti

Riitta Mikkola

Olen valmistunut työnohjaajaksi (STOry) Hämeenlinnan kesäyliopiston ja Dialogic Partner Oy:n järjestämästä työnohjaajakoulutuksesta 2012. Viitekehyksenäni on voimavarakeskeisyys, joka rakentuu mm. dialogisuudesta, narratiivisuudesta ja reflektiosta. Työnohjauksessa voimme käyttää myös toiminnallisia menetelmiä mm. voimauttavan valokuvauksen menetelmää. Työnohjaajana minulle on tärkeää kuunteleminen, läsnäolo ja kohtaaminen.

Tapaamiset voivat tapahtua eri ympäristössä; työpaikallasi tai vaikkapa kävelyllä.

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi 1988 ja erikoistoimintaterapeutiksi 1994 ja tehnyt 20 vuotta lasten toimintaterapiaa palveluntuottajana yrityksessäni Toimintaterapia Palikat, jonka aputoiminimenä on Työnohjaus RiiMi.

  • työnohjaaja (STOry), erikoistoimintaterapeutti Riitta Mikkola

Mitä työnohjaus on?

”Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Ohjaaja ja mahdolliset muut osallistujat auttavat ohjattavaa näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin.
Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa sekä ohjaaja että ohjattavat oppivat toisiltaan. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä.”

Lainaus: Suomen Työnohjaajat ry

  • Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla

Ota yhteyttä

Riitta Mikkola

työnohjaaja (STOry), erikoistoimintaterapeutti
info.riimi@riittamikkola.fi
puh. 044 203 0166

  • Ota yhteyttä: Riitta Mikkola, työnohjaaja (STOry), erikoistoimintaterapeutti - info.riimi@riittamikkola.fi - puh. 044 203 0166